Modernizacja kotłowni parowej w zakładzie CETES Cosmetics Poland Sp z o.o. w Warszawie.
Dostawa i montaż trójciągowego, niskoemisyjnego kotła ICI Caldaie GSX 3000x12bar z ekonomizerem oraz palnikiem gazowo-olejowym Weishaupt.