RZOŃCA S.A.

ul. Żabia 2 A
18-400 Łomża
NIP 718-213-75-52
REGON 200750150
KRS 0000443659

e-mail: biuro@rzonca.pl

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 400 000 zł wpłacony w całości

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Drugie Wezwanie Akcjonariuszy

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE