Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz sieci instalacji centralnego ogrzewania w ARM w Ostrowi Mazowieckiej.

Inwestor: Agencja Rezerw Materiałowych Oddział w Warszawie Składnica w Ostrowi Mazowieckiej