Modernizacja układu chłodniczego w zakładzie Agora w Tychach. Dostawa dry – coolera oraz podłączenie do istniejącej instalacji wraz z montażem pompy i armatury. Realizacja wykonana na zlecenie Honeywell.

Inwestor: Agora Poligrafia,Tychy