Wykonanie kotłowni parowej o wydajności 1 t/h w budynku Aresztu Śledczego w Białymstoku.

Inwestor: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku