Instalacja wentylacji mechanicznej z centralami firmy SystemAir, wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania w 26 mieszkaniach, realizacja na terenie fabryki NordHus S.A

Inwestor: Bissmiet AS