Wykonanie robót sanitarnych przy budowie i przebudowie Biblioteki Publicznej gm. Łomża z siedzibą w Podgórzu.