Instalacja wentylacji mechanicznej z centralami firmy SystemAir, wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania, realizacja na terenie fabryki w Bielsku Podlaskim.