Wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych w Józefowie.

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa „WŚRÓD SOSEN” w Józefowie