Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych w Łomży.

Inwestor: Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży