Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w wysokim budynku biurowym na terenie Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Zaprojektowano instalację chłodniczą w oparciu o jednostki zewnętrzne produkcji Samsung o łącznej mocy 82,8 kW. Chłód wytworzony w agregacie skierowany został na klimatyzatory typu Split Neoforte kasetonowe firmy Samsung zamontowane w poszczególnych pomieszczeniach.

Inwestor: COKPRM w Warszawie