Modernizacja kotłowni poprzez dostawę i montaż nowego kotła Ekomat II o mocy 650 kW oraz remont istniejącego kotła o mocy 800 kW. Wykonanie sieci preizolowanej i instalacji wewnątrz hali z rozdzielaczami i c.w.u., wykonanie instalacji ciepła technologicznego z montażem nagrzewnic w hali produkcyjnej