Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach ruchu elektrycznego bloku I Elektrociepłowni Białystok S.A.

Inwestor: Elektrociepłownia Białystok