Instalacja wentylacji mechanicznej z centralami firmy SystemAir, wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania oraz instalacji tryskaczowej Tyco w 70 mieszkaniach modułowych. Realizacja na terenie fabryki NordHus S.A.

Inwestor: Eiendomsgruppen Oslo AS