Instalacja wentylacji w Sali Gimnastycznej z kompleksem świetlicowo – żywieniowym.

Inwestor: „WARBUD” Warszawa