Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynku nr 8 w kompleksie wojskowym przy ul. Żwirki i Wigury 103 w Warszawie.

Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie