Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, instalacji hydrantowej z urządzeniem do podnoszenia ciśnienia WILO, instalacji kanalizacji z rur niskoszumowych z wykorzystaniem przepompowni ścieków sanitarnych Kessel, kratek ściekowych WILO oraz separatora tłuszczu ACO, instalacji deszczowej z wpustami liniowymi ACO. Biały montaż Ideal Standard i Koło.
Centralne ogrzewanie z dwoma kompaktowymi węzłami ciepła ELEKTROTERMEX pracującymi dla części biurowej i restauracyjnej, grzejnikami Korado i Purmo. Instalacja gazu z zespołem redukcyjno-pomiarowym.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z centralami wentylacyjnymi Systemair, centralą kuchenną oraz okapami Jeven, tłumikami akustycznymi, regulatorami stałego wydatku, rewizjami inspekcyjnymi Systemair, klapami przeciwpożarowymi Mercor oraz zaworami przeciwpożarowymi TROX. Nawiew i wywiew powietrza poprzez kratki wentylacyjne i nawiewniki prod. Systemair.
Klimatyzacja w oparciu o systemy DVM, split i multi split. Jednostki zewnętrzne na dachu, jednostki wewnętrzne w wykonaniu ściennym, kasetonowym i kanałowym marki Samsung oraz dla pomieszczeń serwerowni układy typu Split marki Panasonic.