Instalacja wentylacji i klimatyzacji w Katedrze Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Warszawie.

Inwestor: Akademia Medyczna w Warszawie.