RZOŃCA S.A.

ul. Żabia 2 A
18-400 Łomża
NIP 718-213-75-52
REGON 200750150
KRS 0000443659

e-mail: biuro@rzonca.pl

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 400 000 zł wpłacony w całości

Informacja w sprawie ustawy z dnia 30.08.2019