Modernizacja kotłowni w miejscowości Czerwonka opalanej paliwem stałym o mocy 850 kW.

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przebrodzie