Przebudowa kotłowni osiedlowej w Grądach Woniecko o mocy 2,7 MW.

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa „NAREW” w Grądach Woniecko