Przebudowa kotłowni z trzema kotłami węglowymi typu SWC 600 o mocy 1,8 MW w miejscowości Krynki.

Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach