Modernizacja kotłowni osiedlowej w Michałowie. Zmiana paliwa zasilającego kotły z oleju lekkiego na olej średni.

Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach.