Modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię gazową o mocy 4,5 MW w kotłowni osiedlowej w Wysokim Mazowieckim.

Inwestor: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie.