Możemy pochwalić się następną realizowaną przez naszą firmę inwestycją. Tym razem będzie to kotłownia parowa w Zakładzie EMER w gminie Korycin.

Kotłownia o wydajności 14 t pary/h z montażem jednego kotła parowego o wydajności 7t/h, ze zbiornikiem wody zasilającej, odgazowywaczem i zbiornikiem buforowym. Kotłownia będzie przystosowana do montażu drugiego kotła parowego.

Po raz kolejny dostawę kotła powierzyliśmy firmie ICI Caldaie, armatura parowa ARI Armaturen.