Wykonanie kotłowni parowej wraz z technologią podłączenia maszyny do produkcji serków topionych