Wykonanie kotłowni parowej i wodnej z kotłami Viessmann przebudową kuchni w budynku Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym