Przebudowa komór odpadów promieniotwórczych w obiekcie nr 1 w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie.

Inwestor: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Otwocku – Świerku.