Wykonanie wentylacji oraz instalacji freonowej o wydajności 70 kW w obiekcie Handlowo – Usługowym Stokrotka w Mławie.

Inwestor: “HENPOL” Lublin