Modernizacja sieci cieplnej czteroprzewodowej preizolowanej na terenie od kotłowni przy ul. Wyszyńskiego do budynków ul. Słowackiego i Palloniego w Węgrowie.

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podlasianka” w Węgrowie