Zaprojektowanie wymiany i wymiana agregatu chłodu PCX o wydajności chłodniczej 650 kW w Bloku A Centrali NBP w Warszawie.

Inwestor: Narodowy Bank Polski w Warszawie