Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wentylacji w budynku Noclegowni dla bezdomnych w Białymstoku.

Inwestor: PPUH „GENO” Sokółka.