Modernizacja kotłowni z kotłami De Dietrich o mocy 1160 kW wraz z wymianą zbiorników paliwa oraz modernizacja hydroforni w Ośrodku Wypoczynkowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Jadwisinie.

Inwestor: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.