Wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej oraz robót sanitarnych w budynku przy ul. Poznańskiej 141 B dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.