Wykonanie kotłowni gazowej z kotłami Viessmann zasilanej gazem ziemnym średniego ciśnienia zintegrowanego z kolektorem słonecznym w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Bartoszycach.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Bartoszycach