Kotłownia parowa gazowo-olejowa z kotłem LOOS o wydajności 2 t/h w Podlaskich Zakładach Zbożowych.

Inwestor: Podlaskie Zakłady Zbożowe w Białymstoku