Wykonanie kotłowni parowej gazowo-olejowej o wydajności 2 t/h.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego „IŁPASZ” w Iłowie