Wykonanie kotłowni parowej z kotłem Buderus LOOS wydajności 500 kg/h dla potrzeb wytwórni peletu SwedWood Poland w Wielbarku.