Dostawa i montaż centrali klimatyzacyjnej bloku operacyjnego wraz z agregatem wody lodowej Emicon i nawilżaniem powietrza.