Montaż dwóch agregatów wody lodowej z free coolingiem o wydajności 120 kW każdy dla budynku Telewizji Polskiej w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7.

Inwestor: Telewizja Polska S.A. Warszawa