Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku TVP w Warszawie przy ul. Woronicza 17.

Inwestor: Telewizja Polska S.A. Warszawa