Wykonanie kotłowni olejowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Koszarowca Nr 1 na Twierdzy Boyen w Giżycku.

Inwestor: Gmina Miasta Giżycko.