Węzeł cieplny w budynku biurowym Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Zakład w Łomży.