Modernizacja kotłowni parowej wraz z sieciami przesyłowymi pary i kondensatu oraz instalacja przy granulatorze w Wytwórni Pasz.

Inwestor: Wytwórnia Pasz „DobroPasz” Wyszków