Przebudowa kotłowni węglowej na gazową z kotłami De Dietrich o mocy 530 kW oraz budowa przyłącza cieplnego preizolowanego śr. 2 x 76 o długości 51 m w Zakładzie Karnym w Białymstoku.

Inwestor: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku