Wykonanie robót sanitarnych w zakresie wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z okapami kuchennymi i przyłączem ciepłowniczym do central wentylacyjnych firmy VTS w budynku kuchni (budynek nr 5) Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.