Instalacja centralnego ogrzewania, wody zimnej i ciepłej oraz przyłącze cieplne c.w.u. w Budynku Ponitencjarnym Zakwaterowania Osadzonych w Hajnówce