Wykonanie kotłowni parowej o wydajności 1t/h w Zakładzie Karnym w Siedlcach.

Inwestor: Zakład Karny w Siedlcach