Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku ZUS Oddział w Olsztynie.

Inwestor: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie