Wykonanie wentylacji technologicznej z przechowalników wypalonego paliwa w budynku byłego reaktora EWA w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku – Świerku.

Inwestor: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku.